El nou model pedagògic a l´etapa infantil (MOPI)

El projecte MOPI té per objectiu aplicar a l’etapa d’infantil el nou model educatiu de JE i, específicament, el nou model pedagògic MENA, i s’implanta a les escoles de Casp, Claver-Raimat, Kostka i Sant Pere Claver.

  • L´Horitzó 2020 és el repte d´innovació més important per a la xarxa d´escoles Jesuïtes Educació. Neix amb el compromís d´una profunda transformació de l´educació: construir entre tots una nova escola amb un nou model, basat en els principis i valors de la pedagogia ignasiana i en el diàleg permanent amb els darrers avenços de la pedagogia, la psicologia i la neurociència, per educar persones amb un fort projecte vital, capaces de conduir la seva pròpia vida en el present i el futur del segle XXI.

   El projecte MOPI té per objectiu aplicar a l´etapa d´infantil el nou model educatiu de Jesuïtes Educació i, específicament, el nou model pedagògic MENA.

   El cervell és plàstic durant tota la vida però hi ha dos moments especialment importants: dels 0 al 6 anys i a l'adolescència. És per això que el nou model pedagògic de Jesuïtes Educació s’ha iniciat en aquests moments vitals dels nostres alumnes tenint en consideració vuit supòsits.

 • Supòsits del MOPI
  • Equip docent integrat, creatiu i innovador

   Un equip creatiu i innovador capaç d’estimular els alumnes potenciant la seva creativitat i eliminant els possibles bloqueigs d’aquesta capacitat (la falta de confiança, la inseguretat, l’excessiva tendència a la lògica i l’ordre, etc.).
   La iniciativa, la curiositat, la espontaneïtat, la intuïció... afavoreixen el desenvolupament de la creativitat. I la creativitat porta a la fluïdesa de les idees i a la flexibilitat, entre d’altres habilitats.

  • Alumnes protagonistes

   És important crear un ambient càlid, acollidor i segur on l’alumne se senti estimat i confiat. Només així podrà tenir un paper actiu en el seu aprenentatge. A més és important respectar els ritmes de cadascun: no hi haurà una mateixa reacció a un problema o situació plantejada.

  • Implicació de les famílies

   El que es viu a l’escola i a casa té un gran pes en l’educació dels 3 als 6 anys. Per aquest motiu cal crear un nexe entre l’escola i les famílies. Cal que les famílies estiguin obertes a col·laborar amb l’escola i a participar activament en el procés d’aprenentatge.

  • Recursos digitals

   Els aparells digitals s’integren a l’aula només en la mesura que afavoreixen el treball concret que s’està duent a terme, així que no s’usen constantment sinó de manera justificada.
   Aquests recursos (la pissarra digital interactiva, les tabletes digitals, etc.) obren possibilitats d’exploració, de comunicació i d’autonomia que fan l’aprenentatge més actiu per part de l’alumne.

  • Temps flexible

   Hi ha horaris, però s’adapten a les necessitats dels infants. És a dir que les rutines diàries inclouen un moment inicial d’acollida, l’explicació de l’activitat del dia i unes franges horàries dedicades a l’aprenentatge i marcades per les pauses de l’hora de dinar i el descans posterior. Tot el temps és educatiu.

  • Continguts amb valors

   Els infants en aquesta etapa estan forjant el seu caràcter, per això és vital que les experiències que visquin, així com les emocions que els desperten ajudin a fomentar una estructura de valors.

  • Metodologia diversa

   Cal potenciar aquelles intel·ligències que són la fortalesa de cada alumne i ajudar-los a créixer en aquelles que són més febles. Cal donar importància al joc com a eina d’aprenentatge i de socialització. Cal transmetre valors i actituds per saber gaudir.

  • Avaluació dinàmica

   S’avaluen els resultats i els processos. Es potencia l’autoavaluació i la coavaluació. L’avaluació és el punt de partida des d’on es coneix a l’alumne i se l’acompanya per fer-lo créixer i avançar.

  • Espais al servei del projecte

   Per tal de poder concretar el nou model d’ensenyament i d’aprenentatge, cal començar adaptant els espais i així fomentar una nova actitud a les aules.
   Són espais flexibles que permeten la mobilitat, agrupar els alumnes de diverses maneres, agradables, amplis, oberts, lluminosos, amb color... Estan pensats per afavorir hàbits d’ordre, fomenten compartir, relacionar-se, faciliten l’atenció individualitzada i també activitats per grups grans.