HORITZÓ 2020: la persona que cerquem

L'objectiu de l'educació jesuïta és formar persones integrals per a una societat diferent. L'educació és l'instrument que configura decisivament la nostra manera d'entendre el món i les nostres decisions.

  • El nostre compromís és educar, en estreta col·laboració amb les famílies, perquè els alumnes descobreixin tot el seu potencial i desenvolupin un projecte vital personal.

 • La persona que cerquem
  • Persona conscient

   La persona conscient pondera l'entorn, que reflexiona respecte al que passa al seu voltant, que té una mirada crítica i que dóna respostes creatives.

  • Persona competent

   Capaç de desenvolupar-se en la complexitat del segle xxi, guiant-se per criteris basats en el sentit de la convivència i de la contribució a la transformació social

  • Persona compassiva

   Alumnes capaços d'evolucionar des de sentiments de caritat i compassió vers un sentit de la justícia i de la solidaritat, que afavoreixi la seva contribució a canviar les estructures injustes.

  • Persona compromesa

   Una persona que aprèn a entendre que estem interconnectats entre nosaltres i amb la Terra.

  • Persones flexibles i obertes al canvi

   Capacitat de pensar en els propis talents i d'adaptar-los a les situacions canviants és una eina d'interpel·lació educativa que les nostres escoles volem convertir en un hàbit per a la millora formativa dels nostres alumnes, i per ajudar-los a entendre la vida com un procés d’aprenentatge permanent.

  • Globals i amb molts idiomes

   Persones capaces de relacionar-se i d'entendre la diversitat de punts de vista, les cultures diferents o els contextos complexos. Persones que entenen que el món és casa seva. Alumnes capaços de predisposar-se a aprendre i a comunicar-se en diversos idiomes per desenvolupar el seu propi projecte vital i professional.

  • Multiculturals, sistèmics i digitals

   Els nostres alumnes han de ser capaços d'aprendre el domini d'unes eines que estan transformant el món, i que són instrument del millor i del pitjor. L'educació jesuïta afavoreix la presa de consciència i l'aprenentatge del bon ús de tota la potencialitat del món digital on els nostres alumnes viuen, i en el qual desenvoluparan la seva capacitat emprenedora.

  • Autònomes, capaces de treballar col.laborativament i en xarxa

   Volem situar en el centre de la formació dels nostres alumnes l'aprenentatge del treball en equip i la corresponsabilització de tasques com un camí vers la manera natural de treballar en el món del segle xxi. Un món enxarxat on els alumnes siguin capaços d'identificar els nodes en els quals puguin desenvolupar el seu projecte vital i professional.

  • Amb espiritualitat i capacitat de conduir la pròpia vida

   Alumnes capaços de conduir la seva vida com a testimonis de l'obra de Déu. Implicats a conrear els seus talents i interessats a posar-los al servei dels altres, des d'una vida íntegra i plena. Alumnes que troben la seva felicitat des de la inspiració interior i la realització exterior.

  • Capaces d´integrar la realitat complexa i evolucionar amb ella

   Una escola jesuïta vol ser l'espai d'entrenament i de preparació de les actituds i aptituds que els nostres alumnes hauran de tenir per ser ells mateixos, i per evolucionar vers una satisfacció més plena, formant-se amb criteris i valors que hauran après en el procés d'aprenentatge que els oferim.