Jesuïtes Educació, experiència, transformació i innovació

Som una Fundació d’inspiració ignasiana que treballa i vetlla per renovar de manera compromesa els nostres centres educatius, amb l’objectiu d’oferir una educació que abraci totes les vessants de la persona.

  • L´escola que volem: entre tots ho farem possible

   Crear una nova escola, fer-ho totes i tots junts, el nostre objectiu.

 • Un projecte de vida obert als altres

  "Jesuïtes Educació" és una Fundació constituïda per la Companyia de Jesús de la província Tarraconense (Catalunya) per respondre als reptes en matèria d'ensenyament que es plantegen a les nostres escoles.

  Pretenem que, a través de la col·laboració entre els centres i d'un projecte compartit, creem les sinèrgies i endeguem aquelles línies de treball que ens permetin dur a terme amb qualitat i professionalitat la missió educacional en les escoles.

  Vivim una creixent complexitat en la gestió de les nostres escoles, derivada de les exigències de la legislació educativa. Ens trobem immersos en profunds canvis socials que s’estan produint en el nostre entorn. En la nostra pròpia societat, la ràpida secularització, les noves estructures familiars, els nous reptes educatius. Aquestes noves realitats exigeixen un esforç de renovació i adaptació que ultrapassa les possibilitats de centres aïllats i demanen accions d'una més gran envergadura.

  La Fundació que ara promou la Província Tarraconense amb la col·laboració de professionals laics vol ser un nou brot de l'esperit creatiu, de la renovació pedagògica i de l'adaptació a circumstàncies, llocs i temps d'aquella visió educativa que va comportar en el seu moment l'aparició de la Ratio Studiorum i que actualment es concreta en les "Característiques de l'educació de la Companyia de Jesús" i en el "Paradigma Ignasià".

  La Província Tarraconense de la Companyia de Jesús considera que la missió educativa és una resposta idònia enfront dels reptes enunciats. I per consolidar aquest projecte promou la creació de la Fundació "Jesuïtes Educació", constituïda pel P. General com a obra apostòlica de la Companyia. La seva finalitat fundacional consisteix en anar més enllà d'una mera reforma organitzativa dels actuals centres educatius i en obrir noves perspectives, que el seu Patronat i els òrgans de coordinació i gestió hauran d'anar concretant en cada moment.

  La missió educativa, tal i com queda establert en els Estatuts, es desenvoluparà des del respecte a la persona i als drets humans que brolla de l’evangeli de Jesús, en el marc de l'Església Catòlica, amb la inspiració del carisma ignasià. Jesuïtes Casp, Jesuïtes El Clot, Jesuïtes Sarrià, Jesuïtes Lleida, Jesuïtes Bellvitge, Jesuïtes Poble Sec, Jesuïtes Sant Gervasi i Jesuïtes Gràcia són els 8 centres educatius que treballen en xarxa i formen Jesuïtes Educació.


  També hi ha adherides dos Fundacions (Fundació Carles Blanch i la Fundació La Salut Alta) ambdues a Badalona, que treballen amb una població de nens/es, nois i noies en situació d'esclusió social.