Contra les relacions abusives #StopBullying

Som conscients de la importància de fer front al canvi social del present i a un món en transformació en el que tenim l’obligació i el deure de protegir als infants i adolescents

Fundació |
| 13-06-2017

A la xarxa d'escoles de Jesuïtes Educació proposem accions directes, valentes i necessàries per prevenir, en la mesura del possible, qualsevol tipus d’assetjament i garantir les eines de gestió necessàries en cas de no poder evitar-ho. 

Els últims anys ens hem dotat de diferents eines per prevenir l’assetjament i gestionar-lo amb protocols preventius i d’actuació, i la formació que any rere any organitzem amb la col.laboració de la Fundació Vicki Bernadet. Tot i així hem de seguir creant consciencia de tolerància zero,per fer-ho ens focalitzem amb:

Famílies: Quan la família i l’entorn dels menors no tenen estratègies per identificar i afrontar una situació abusiva, el menor queda en una major situació de vulnerabilitat. Cal destacar la presència de suport familiar, que els infants i adolescents siguin escoltats i creguts per aconseguir que siguin autònoms i ben preparats.

Escola: En el marc de treball de les escoles de Jesuïtes Educació de formar persones integrals per a una societat diferent, considerem necessari dissenyar i implementar programes preventius de forma integrada mitjançant metodologia participativa. Alhora, facilitar eines als infants i adolescents per tal que coneguin els seus drets, que puguin posar límits a situacions en les quals no es respecta el seu cos, que siguin conscients que aquestes situacions són abusives i que sempre s’han de comunicar a un adult, ajudant i buscant el trencament del silenci que afavoreixi la continuïtat de l’abús.

Per crear aquesta consciència, desenvolupem, una bateria de xerrades meticulosament estudiades, adaptades i organitzades. En primer lloc formant/informat a les famílies i als educadors, i en segon als alumnes.

            Xerrada: “No es pot prevenir allò que no coneixem”

A les famílies: Es gestiona amb les AMPA una xerrada formativa, explicant què ensenyem als alumnes, quines són les situacions crítiques i es dóna a conèixer la trajectòria mitjançant el Protocol Preventiu i d' Actuació o les noves eines que puguin sorgir

A educadors de JE: Tots els educadors han de fer formació així com preveure respostes adequades per part de responsables i tutors de referència, a situacions de risc que es puguin verbalitzar

 

Tallers pedagògics en diferents etapes educatives

Creació de tallers pels alumnes, impartits per experts, i amb la finalitat de fer-los coneixedors dels límits en les relacions. Aquestes sessions, seguint la metodologia MENA, han d’ anar lligades als  projectes més adients per treballar la prevenció en aquest àmbit.

3r de Primària: Activitat de conta contes “Les cortines d’aire”, un conte per prevenir

6è de Primària: Activitat Acabem la història?”. Teatre social on dos actors (actor i psicòloga) representen situacions d’abús i on es demana la col·laboració dels alumnes per acabar la història.

2n d’ESO: Activitat “Parlant prevenim l’abús”. Visualització de fragments de documentals i pel·lícules per treballar temes que permetin la discussió i el debat reflexiu.

 

SOSTENIBILITAT I SEGUIMENT DEL PROJECTE:

Parlem d’un àmbit on no es pot treure el peu de l’accelerador, un de cada cinc infants a Europa són víctimes de diferents tipus d’assetjament. Tenim una tasca molt gratificant evitant/minimitzant  que passi al futur. Igualment, aquest projecte s’anirà adaptant als canvis organitzacionals, demandes dels centres i derivats de l’avaluació del mateix. Desenvolupem un canvi continu a mesura que els alumnes creixen, per a què la família, els educadors i tota la comunitat vetlli pel seu benestar i la seva conscienciació amb el límits relacionals. 

Comparteix