IdentyfEye: joves i identitat digital

IDENTIFEYE: un projecte per conscienciar als estudiants de la pròpia identitat digital.

 

 

Fundació |
| 01-10-2015

La Fundació Jesuïtes Educació, a través del CETEI (Centre de Tecnologies Ituarte), participa en el projecte europeu IDENTIFEYE. Un projecte que s’està duent a terme amb un doble propòsit. Per una banda, conscienciar als estudiants sobre la importància de saber crear i gestionar la seva pròpia identitat digital i, per l’altra, explicitar i compartir amb ells els riscos de publicar informació personal en Internet.

IDENTIFEYE ha desenvolupat un enfocament innovador de la formació sobre la identitat digital utilitzant com a eina  principal la realitat augmentada. El projecte es centra en millorar les competències dels professors per assolir l’objectiu final del:  conscienciar al  major número de alumnes dels riscos i futures repercussions de publicar informació personal en Internet.

D’aquesta manera, ofereix als professors noves eines educatives per abordar el nou repte que suposa crear i gestionar de forma adequada la identitat digital dels ciutadans de la Unió Europea. Aquest projecte es desenvolupa en sis països de la Unió Europea: Espanya, Grècia, Holanda, Xipre, Lituània i Polònia.

Els resultats que s’espera assolir en el projecte són diversos i ambiciosos. Són els següents:

  1. Una recopilació de bones pràctiques realitzades per professors dels països participants en relació a com educar als estudiants per  fer un ús correcte de la seva pròpia Identitat Digital.
  2. Un manual amb els fonaments teòrics sobre “identitat digital” i com gestiona-la i les instruccions per educar als alumnes en aquest tema.
  3. Materials didàctics de lliure ús per utilitzar en les sessions d’aula.
  4. Accessibilitat i difusió dels recursos descrits al major nombre de centres educatius en cada país.

La data de finalització d’aquest projecte és el mes de novembre de 2.015.

Comparteix