Vols transformar l'educació del segle XXI?

  • A qui cerquem?

    Cerquem persones, amb talent i forta vocació educativa, que vulguin exercir de mestres i professors a la xarxa d’escoles de Jesuïtes Educació i que s’identifiquin i es comprometin amb el seu projecte educatiu d’escola cristiana.

    Pensem en professionals amb capacitat de guiar la pròpia vida segons els principis de justícia i compromís social, disposats a fer-se seva la metodologia pedagògica de la xarxa i decidits a treballar en equip de forma integrada, flexible i col.laborativa amb els altres educadors en totes les etapes educatives.

  • Què valorem en el procés de selecció?

    En el procés de selecció valorarem especialment: Mestres amb doble titulació d’infantil i primària; titulats de magisteri o grau en educació infantil i/o primària que també siguin llicenciats; llicenciats o graduats de totes les branques d’especialitat amb el títol de CAP o màster en formació del professorat d’ESO, batxillerat o FP; alt domini de l’anglès parlat i escrit per poder exercir la docència en aquest idioma (nivell C1); nivell C de català; habituats a l’ús educatiu d’internet i coneixedors de les eines 2.0.; haver tingut experiència professional al món de l’empresa, especialment per a educadors de formació professional.

    Volem, de manera prioritària, cobrir les vacants que es produeixin de cara al curs 2015-16, però comptarem amb tots els que confieu en nosaltres per cobrir els llocs de treball que vagin quedant disponibles al llarg del curs. Per damunt de tot, esperem professionals, amb o sense experiència docent, que vulguin contribuir a la transformació de l’educació del segle XXI mitjançant l’excel·lència i l’equitat humana, vital i acadèmica.