What we do

Innovem en l'educació

 • El CETEI és el centre d’innovació educativa de la xarxa d’escoles Jesuïtes Educació. La seva missió és ser i actuar com a node de reflexió i debat, promoció, transferència i difusió de les innovacions  educatives, tecnopedagògiques i metodològiques de Jesuïtes Educació. Aporta serveis educatius i de transferència de coneixement al equips professionals de la xarxa JE per promoure la innovació pedagògica i la millora de la educació dels alumnes com a ciutadans  del segle XXI.
  De forma complementària,  el CETEI contribueix a la innovació  en centres i entitats educatives al sector no universitari a Catalunya i per extensió, a Espanya i a nivell internacional, a traves de la xarxa EDUCSI i de la xarxa Internacional de Jesuïtes Educació entre d’altres, aprofitant les oportunitats que es generen.

 • Des del CETEI, contribuïm a la transformació i al canvi dels centres

  El  CETEI es projecta cap oferir els serveis interns esmentats i actuar com facilitador i dinamitzador dels equips d’educadors de la xarxa JE i per extensió a través de la oferta de serveis educatius externs, als equips de les escoles de Catalunya i Espanya, en la incorporació de nous coneixements, estratègies i innovacions que aportin al procés educatiu, riquesa, motivació, diversitat i competència.  

  Com a centre d’innovació educativa, l’activitat del CETEI es centra en l’acompanyament, formació, consultoria, i dinamització dels equips professionals de les escoles, centres i institucions  del sector en els àmbits de:
   
  • Transferència de coneixement en l’impuls de l’ús de laNET, Internet i recursos digitals als mestres i professors i als equips de direcció pedagògica de les escoles per al seu ús en l’activitat pedagògica a les aules.
  • La innovació i transformació en l’ús tecnopedagògic de les TIC.
  • Les innovacions metodològiques en les activitats d’ensenyament i aprenentatge.
  • Estudis, mapes i experiències pilot dels processos d’ensenyament i aprenentatge relacionats amb els reptes d’innovació de la xarxa JE com són la NEI i el MOPI. 
  • Projectes d’investigació - acció i estudis on l’objectiu s’adreça a la innovació i  millora continua.
  • Avaluació de les innovacions de la xarxa d’escoles JE.
  • Programes de difusió de les innovacions de la NEI, del MOPI i d’altres pròpies de la xarxa JE i del sector educatiu. 
  • Estudis per al Diagnòstic Tecnopedagògic - DTP -  de centres educatius. 
  • Projectes de difusió de les innovacions educatives de la xarxa JE i del sector de referència.