27 de maig de 2024

Apadrinament lector

L'apadrinament lector afavoreix al desenvolupament de competències acadèmiques, relacionals i comunicatives

Durant aquest tercer trimestre, l’alumnat de la PIN i la NEI ha començat a participar de l’apadrinament lector. L’apadrinament lector és una proposta que té com a principal objectiu millorar l’aprenentatge de la lectura mitjançant la interacció social.

L’apadrinament lector contribueix a augmentar l’alfabetització, a incrementar el gust i l’interès per la lectura a partir del diàleg entre companys i companyes d’edats diferents. És un mètode de millora de les relacions a través de la gestió d’una lectura compartida i dialogada, respectuosa amb el ritme i temps d’aprenentatge de cada u.

Es tracta d’una estratègia que fomenta la diversitat i la inclusió de tot l’alumnat, que promou el desenvolupament de competències socials, de valors de justícia social com la solidaritat i l’ajuda mútua. A més a més, a través de l’apadrinament lector, tot l’alumnat té l’oportunitat de millorar i adquirir noves estratègies de comprensió lectora.

Per altra banda, amb l’apadrinament lector l’alumnat de major edat, que actua com a padrí o padrina, adquireix una responsabilitat que va des de la preparació prèvia de la lectura que farà al seu fillol o fillola, fins a l’adquisició de competències de caire social, com la solidaritat o el compromís.

L’apadrinament lector afavoreix, en resum, el desenvolupament de competències acadèmiques, relacionals i comunicatives basades en el diàleg i la interacció entre iguals.