Entorn Segur

Entorn Segur

Als centres de Jesuïtes Educació hi ha una direcció sòlida cap a un entorn segur tant per a menors i persones vulnerables com per a educadores i educadors. L'aplicació de mesures preventives en tots els àmbits, tant formatius com arquitectònics o en la creació de guies i protocols, ens fa ser pioners a l'hora de garantir els drets de les persones. Des de l'any 2012, es fa un treball meticulós que ofereix un espai de protecció al menor, potenciant la dignitat i l'empoderament dels infants i la sensibilització i el compromís dels adults. A Jesuïtes Educació tenim tolerància zero amb l'assetjament sexual infantil i adolescent.

POLÍTICA D’ENTORN SEGUR

Ens posem a disposició d’educadors, alumnes i famílies que vulguin comunicar qualsevol cas de maltractament o assetjament sexual, dins o fora de l’aula.

Disposem de l’adreça escoltar@fje.edu per tal de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, i emprendre les accions oportunes.

Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tal d’assegurar la integritat del denunciant.

Imatge
Logo d'Entorn Segur a FJE