5 de març de 2024

Aula Natura

Un espai més enllà de l'hort escolar

Des de fa un temps a la nostra escola disposem d'una aula natura, un espai que va més enllà d'un hort escolar. En ell l'alumnat realitza activitats que estimulen els seus sentits i fomenten la cura del medi ambient.

Els nens i nenes d'educació infantil disposen de franges horàries setmanals en què, a través de diferents dinàmiques, entren en contacte amb la natura dins del propi centre escolar. Plantar i regar les plantes, elaborar etiquetes que les permetin distingir i recordar què han plantat o recollir fruits són algunes de les activitats que realitzen.

En l'etapa d'educació primària es fan intervencions al llarg del curs escolar que permeten aprendre de forma experimental alguns dels aspectes teòrics que es treballen a l' aula, com el cicle vital de les plantes, els tipus de vegetals que podem trobar i els seus usos en alimentació o medicina o qüestions relacionades amb l' ecologia i el medi ambient