5 de març de 2024

L'ambient tecnològic a la PIN

L'alumnat de 1r i 2n de primària avança en les propostes de l'ambient tecnològic

L’ambient tecnològic és una gran oportunitat per treballar en petit grup i endinsar-nos en la programació, la robòtica i el pensament computacional.

De manera autònoma i seguint les instruccions, l’alumnat passa per diferents propostes i aprèn de manera lúdica i divertida.

 

Aquesta setmana hem seguit les instruccions donades per programar l’Scratch Jr. amb l’iPad, hem resseguit amb els Bee-bot rels nostres noms i hem construit un balancí seguint les instruccions del LEGO.