2 de febrer de 2024

Nou espai a Jesuïtes Poble Sec

Estrenem la biblioteca escolar!

 

Durant el primer trimestre del curs 2023-2024 es va iniciar al col·legi un projecte per a construir una  biblioteca escolar amb l'objectiu principal de fomentar en l'alumnat l'hàbit i el plaer de la lectura.Des d'aquest mateix mes de gener l'alumnat gaudeix d'una sessió setmanal a la biblioteca. Les dinàmiques que desenvolupem en aquest espai pretenen afavorir el desenvolupament lector per mitjà de l'estimulació de la comprensió lectora. A més, l'espai de la biblioteca permet també treballar altres funcions bàsiques del llenguatge: escoltar, parlar i escriure.

Les activitats que es donen en aquest espai permeten que l'alumnat accedeixi a una àmplia varietat de tipologies textuals i gèneres literaris, ampliant així el seu horitzó lector.A més, els espais de lectura individuals permeten que cada nen i cada nena aprengui al seu propi ritme i nivell.La lectura és bàsica per al desenvolupament del llenguatge, a través d'ella l'alumnat no sols adquireix nous sabers, també amplia el seu vocabulari, desenvolupa la seva imaginació, la seva memòria, la seva creativitat i l'esperit crític.

Imatge
Biblioteca SPC 1

Agraïment especial als col·legis de Jesuïtes Educació, famílies i biblioteca Andreu Nin per les donacions que hem rebut per a fer realitat aquest projecte.