Projecte educatiu Primària a Jesuïtes Poble-sec

El projecte educatiu de l’etapa de Primària es divideix en els diferents cicles.

Projecte educatiu Primària

Dividim el projecte educatiu a Primària en:

PIN

L’etapa inicial de 1r a 4t de primària. L’alumnat és el protagonista del camí de l’ensenyament. Acollim i valorem la seva autonomia perquè descobreixi les seves capacitats i habilitats.

NEI

Comprèn 5è i 6è. Potenciem la maduració personal i el desenvolupament cognitiu dels infants. Explorem dia a dia les seves capacitats psicopedagògiques per impulsar el seu talent.

Àmbits

  • Explorem l’autoconeixement, el sentit crític i el talent propi per potenciar l’autonomia i les capacitats de desenvolupament.

  • Fomentem la capacitat creativa amb metodologies que impulsen les competències personals i desperten l’esperit explorador. 

  • Impulsem l'excel·lència acadèmica i personal de cada infant a partir d'experiències significatives i personals.

  • Acompanyem els infants de forma individualitzada i grupal a partir del testimoniatge. Afavorim les relacions col·laboratives.

  • Integrem de forma activa totes les famílies a l’ecosistema de la nostra comunitat educativa.

  • Impliquem l’alumnat i les seves famílies en els reptes socials per potenciar el seu compromís amb el món.

  • Compartim continguts rellevants i actuals per aconseguir un desenvolupament competencial complet.

  • Fusionem entorn i xarxa educativa per impulsar una comunitat participativa i integradora.

  • Creem sinergies i nous vincles per afavorir els processos d’aprenentatge amb entorns lluminosos, lúdics i polivalents.

Els nostres programes i projectes

Al nostre model educatiu Horitzó+

Imatge
Extraescolar d'angles a les escoles de la xarxa Jesuites Educacio

Explorem l'anglès

El tractament de la llengua anglesa a l'etapa d'educació primària dona continuitat a la feina iniciada a infantil. La intencionalitat comunicativa segueix sent un pilar fonamental en l'ensenyament i aprenentatge de l'anglès promovent, a més, activitats que permeten desenvolupar habilitats plurilingües.  L'escola participa en concursos educatius d'àmbit regional en llengua anglesa que suposen una aproximació a altres realitats i cultures per fer-los conscients del món plural en el que vivim. 
Imatge
Alumne de primaria de l'escola Jesuites Poble-sec llegint un comic pel projecte lector

Projecte lector

Llegim jugant. Despertem la curiositat per la lectura en els nostres infants. De forma conjunta, explorem eines i estratègies i potenciem la participació, la igualtat i l’autoregulació amb el projecte lector. Assentem les bases de la lectoescriptura, claus en el seu desenvolupament.
Imatge
Alumna de primaria de l'escola Jesuites Poble-sec amb un piano

Descobrim l’art

La tradició de la nostra escola de donar un aspecte rellevant a la dimensió artística es remunta als seus orígens on artistes de rellevància van formar part del claustre de l’escola.
Imatge
Alumnes de primaria a l'extraescolar de robotica de l'escola Jesuites Poble-sec

Robòtica i programació

PIN CI: Desenvolupem el pensament computacional a partir d’un ambient enfocat en la tecnologia on explorem la construcció, la robòtica i la programació.  PIN CM: Descobrim les caixes de recerca de la PIN del cicle mitjà. Explorem el tractament de la informació digital i del treball amb maquetes robòtiques com LEGO WeDo 2.0. Cicle Superior: Potenciem la creativitat i el treball cooperatiu. Creem i programem robots amb material LEGO Mindstoms EV3, entre altres.