Centre FP concertat a Bellvitge

Formem per la incorporació al mercat laboral o per accedir a estudis superiors en un o dos anys.

Formació Professional

Impulsem l’alumnat en la vida professional

Garantim als estudiants la formació necessària per incorporar-se al mercat laboral o per accedir a estudis superiors en el termini d’un o dos anys de durada. 

Quins estudis oferim?

  • Gestió administrativa
  • Cures auxiliars d’infermeria
  • Guia en el medi natural i de temps de lleure
  • Sistemes microinformàtics i xarxes

  • Higiene bucodental
  • Ensenyament i animació socioesportiva
  • Desenvolupament d’aplicacions web
  • Educació Infantil
  • Administració de sistemes informàtics i xarxes
  • Administració i finances

Les idees clau i valors a FP

Àmplia oferta de programes d’FP en tres campus

Aprenem contínuament, compartim experiències i construïm un model educatiu innovador, sòlid i rigorós amb el treball.

Itineraris formatius

Oferim un itinerari complet d’FP Inicial (amb cicles de grau mitjà i superior). Facilitem que l’alumnat s’incorpori al mercat laboral o continuï la seva formació universitària.

Estreta relació amb el sector professional

Integrem institucions i empreses a la nostra formació. Realitzem seminaris, projectes empresarials i visites professionals en un entorn real. Incloem pràctiques obligatòries a tots els itineraris

Aprenentatge d’idiomes

Potenciem l’aprenentatge de l’anglès, llengua imprescindible en un món globalitzat i multicultural, en alguns dels nostres programes i cicles. Dimensió internacional - Erasmus. Oferim una formació sense fronteres amb la nostra xarxa internacional de contactes. Possibilitem que el nostre alumnat faci pràctiques a empreses europees amb les beques Erasmus.

Treballem les competències que permeten decidir de forma madura i independent aspectes del seu futur

acadèmic, personal, social i professional. Promovem una actitud proactiva i l’empoderament com a elements clau per construir un projecte vital propi. Projecció professional. Posem en contacte a través de la borsa de treball exalumnes de Jesuïtes Educació amb empreses que cerquen atreure talent i incorporar a la seva companyia professionals adequats.

Acompanyament i orientació

Fem un seguiment personalitzat, tant acadèmicament com vers la professió i l’aprenentatge. Atenem les necessitats tant de caràcter individual com del grup-aula gràcies a l’equip de tutoria i el Departament d’Orientació Psicopedagògica.

Les instal·lacions

Estem en una àrea de la ciutat molt ben comunicada i amb un ambient favorable per als estudis. Disposem de les instal·lacions necessàries per garantir l’aprenentatge amb les exigències actuals.

Formació Professional dual

Donem resposta a les necessitats del mercat laboral oferint una formació que es desenvolupa en part al centre docent i en part amb les activitats formatives i productives en l’empresa. Arribem a aquests acords mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa.