L’escola concertada d’ESO a Bellvitge

Aprenentatge i adquisició de processos de raonament, hàbits de treball i tècniques d'estudi.

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L’etapa crucial per l’aprenentatge del nostre alumnat

Acompanyem l’alumnat en aquesta etapa tan important pel seu desenvolupament personal i professional. L’ESO es converteix en un moment essencial per l’aprenentatge i l’adquisició de processos de raonament, hàbits de treball i tècniques d’estudi. 

Descàrregues

Com apliquem el nostre projecte educatiu Horitzó+?

Treballem el desenvolupament de la personalitat de l'alumnat i fomentem el raonament crític, la reflexió i el diàleg.  Animem tot l’alumnat a la participació i interpel·lació, alimentant els processos de recerca per fomentar la innovació. Creiem en el treball per projectes i cooperatiu. Impulsem hàbits saludables i tenim cura de l’equilibri personal i emocional. Treballem les intel·ligències múltiples, saber estar, els valors, els drets i deures i el civisme.

El nostre equip docent

Compromís amb el procés formatiu.

Afavorim el desenvolupament integral. Posem èmfasi en la dimensió personal i social per formar persones que aportin el millor a la societat.

Imatge
Peter Martínez, director d'etapa d'ESO a Jesuïtes Bellvitge

Equip docent

Resolem conflictes, empatitzem amb l’alumnat i som capaços de motivar i estimular.  Som conscients de la importància de l’acompanyament i el seguiment dels alumnes i de la formació tant acadèmica com personal. Formem persones que sàpiguen desenvolupar-se dins de la societat en què vivim.

Imatge
Equip docent de l'escola Jesuties Bellvitge

Equip d’orientació psicopedagògica

Comptem amb un Departament d’Orientació Psicopedagògica d’especialistes amb capacitació per donar pautes d’actuació als infants, famílies i mestres que ho necessitin.

Imatge
Equip d'orientació psicopedagògica de l'escola Jesuites Bellvitge

Equip de monitoratge

Professionals que ajuden a l’alumnat en l’espai migdia.

Imatge
Equip de monitoratge de l'escola Jesuites Bellvitge

Els nostres serveis

Tot allò que podem fer per a l’alumnat d’ESO i les famílies a la nostra escola.

Espai Migdia

 Garantim una alimentació de qualitat, variada i equilibrada. Donem l’opció d’aprofitar productivament el temps d’esbarjo sota la supervisió d’un equip de monitoratge amb experiència.

Aula Estudi

Posem a disposició de l’alumnat d'ESO un espai on treballar de manera individual. Facilitem unes condicions favorables per la seva concentració i rendiment i proporcionem recursos per a l’aprenentatge.

Cafeteria

Oferim un servei de cafeteria de l’escola per a l’alumnat d’aquesta etapa, limitat a entrepans i begudes no carbonatades durant l’esbarjo.

Infermeria

Donem atenció immediata davant d'urgències i emergències. Garantim el control de la presa de medicaments, la gestió i la comunicació de dietes especials o tractaments, i la coordinació i gestió de temes sanitaris: vacunes, etc.

Atenció a les famílies

Disposem d’un telèfon d’atenció a les famílies en horari escolar. Propiciem la visualització i accés a informacions i activitats del curs a la plataforma laNET de l’espai web i la nostra aplicació mòbil.

Logopeda

Integrem a l’equip un logopeda a disposició d’aquell alumnat que ho requereixi.

Les nostres instal·lacions

Fomentem la cooperació a tots els nostres espais

Disposem d’espais polivalents que promouen l’autonomia de l’alumnat i creen relacions entre tota la comunitat educativa.  
Coneixeu les nostres instal·lacions
Imatge
Aules de l'ESO de l'escola Jesuites Bellvitge
Imatge
Pati de l'ESO de l'escola Jesuites Bellvitge
Imatge
Laboratori de l'ESO de l'escola Jesuites Bellvitge
Imatge
Taller de l'ESO de l'escola Jesuites Bellvitge

Activitats extraescolars

Continuem la formació integral de l’alumnat de l’ESO amb activitats esportives i culturals, per reforçar els resultats acadèmics.

Imatge
Extraescolars esportives a les escoles de la xarxa Jesuites Educacio

Esportives

Afavorim la nostra missió amb el potencial educatiu de l’esport. L’activitat física és el vehicle que completa la formació dels alumnes i potencia la integració en la societat per transformar-la. Els infants esdevenen persones per als altres i amb els altres.
Imatge
Extraescolar culturals a les escoles de Jesuites Educacio

Culturals

Plantegem nous reptes i aprenentatges en un àmbit innovador i engrescador pels alumnes. Complementem la formació integral dels infants amb aquestes activitats. Impulsem propostes variades des dels idiomes, la robòtica o els escacs.  
Imatge
Casal extraescolar de l'ESO de l'escola Jesuites Clot

Casals d'estiu

Adaptem activitats per als infants més petits durant l’estiu. Fomentem espais de lleure dins de l’escola amb activitats i sortides engrescadores. També apostem per campus esportius durant els períodes vocacionals
Imatge
Extraescolar d'angles a les escoles de la xarxa Jesuites Educacio

Estades a l’estranger

Els mesos d’estiu, a partir de 5è de primària, oferim estades a Anglaterra, Irlanda i el Canadà.

Coneixeu la nostra escola concertada d’ESO a Bellvitge

L’elecció del centre escolar és una decisió clau per al desenvolupament del infants. Obrim les nostres portes per ensenyar-vos com som i què fem. Concerteu una entrevista personal o visiteu-nos a la jornada de portes obertes. Us esperem!

Ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Dades de contacte del pare/mare
Dades de l'alumne/a
Dades del curs