23 de febrer de 2023

Diari d'Aprenentatge Personal

El DAP (Diari d'Aprenentatge Personal) és una eina digital que permet als alumnes realitzar, de manera polida i ordenada, una recopilació de tots els continguts treballats al llarg del curs en els diferents projectes.  
Imatge
Diari Aprenentatge Personal Jesuïtes Bellvitge
Testimoni d'alumna de 2n ESO de Jesuïtes Bellvitge sobre el Diari d'Aprenentatge Personal

Serveix, a més, perquè l'alumnat pugui fixar-se uns objectius personals i propis en iniciar el projecte i faci una autoavaluació en acabar.
Una de les riqueses del DAP és que és un document viu que acompanya a l'alumnat al llarg de tota la secundària i pot ajudar a alumnes i famílies a fer una anàlisi de l'evolució al llarg dels anys.