El nostre projecte educatiu a Primària

El nostre projecte educatiu a Primària

Què aprenem a Primària?

Proporcionem un espai de seguretat, estima i confiança a l’alumnat de Primària.

A 5è i 6è de primària, s'esdevé una nova etapa en la maduració personal i en el desenvolupament cognitiu dels infants, la NEI.

Aquesta agrupació de l’últim cicle de Primària i 1r cicle de Secundària respon a l'evolució natural d'unitat i coherència psicopedagògica d'aquestes edats.

Com aprenem?

Imatge
Casp Projecte educatiu

Projectes - Aprenentatge conscient

Proporcionem l’adquisició de les competències bàsiques i dels continguts curriculars. Planifiquem, executem col·laborativament, revisem, avaluem i exposem per prendre consciència de l’evolució de l’aprenentatge.

Imatge
Casp Projecte educatiu

Aprenentatges reals: Aquí i ara

Aprenem amb sentit: es donen coneixements funcionals, significatius i profunds.

Imatge
pin casp

Aprenentatge actiu

Fem. Observem. Experimentem. Juguem. Tot, per aconseguir un aprenentatge actiu. Facilitem l’aprenentatge progressivament per esdevenir autònom, vivencial i guiats i ajudats per l’equip docent.

Imatge
Casp Projecte educatiu

Reptes

Mobilitzem i adherim els nostres alumnes a la descoberta, la investigació i l’aprenentatge a partir d’estímuls.