4 de abril de 2022

3r d'ESO es forma en salut sexual

L’adolescència és un període caracteritzat pels canvis físics, el descobriment d’una nova identitat, deixar enrere amb recança la infantesa, amb tot el que això comporta de desorientació, l’afrontament a noves situacions i l'experimentació de noves sensacions, desitjos i emocions. Els adolescents passen per una etapa vital en la qual l'afectivitat i la sexualitat es viu amb molta intensitat i pren el significat d'una forma de relació i de desenvolupament de la identitat personal.  Per aconseguir la salut sexual, totes les persones i també els adolescents han d'accedir a la informació completa i a l'educació integral de la sexualitat, per aquest motiu hem cregut molt convenient fer uns tallers amb estudiants d'infermeria de Blanquerna sobre sexoafectivitat i salut afectiva, sexual i reproductiva. Amb això pretenem promoure hàbits i conductes saludables i prevenir conductes de risc associades a la pràctica sexual de l’alumnat.
 Estudiants d'infermeria de Blanquerna imparteixen tallers sobre sexoafectivitat i salut afectiva, sexual i reproductiva a l'alumnat de 3r d'ESO.