23 de maig de 2022

A 6è prim-NEI hem dissenyat una ciutat energèticament intel·ligent

Com a ciutadans compromesos amb el nostre entorn i conscients de la realitat energètica i contaminant que ens envolta, hem aportat el nostre enginy i creativitat per fer de la nostra ciutat una veritable Smart City.

Per assolir el repte hem hagut de comprendre què és l’energia i quin paper té en el nostre dia a dia i en el nostre entorn proper, i també hem classificat l’energia segons les diferents fonts d’on prové. Hem investigat tots els detalls dels diferents tipus d’energia i els seus avantatges i desavantatges fins al seu aprofitament i la seva transformació.

Ens hem organitzat en grups cooperatius i hem planificat l’itinerari a seguir per poder construir el prototip de la nostra ciutat energèticament intel·ligent.

Com a producte final del projecte “Smart City’s got the Power” hem imaginat i creat una maqueta que reflecteix les nostres idees i propostes per fer una ciutat energèticament respectuosa i intel·ligent a tots els nivells: mobilitat, contaminació, tractament d’aigües, espais verds, arquitectura i mobiliari urbà.