17 de maig de 2023

Comunicat de Jesuïtes Educació

Com hem fet públic en diverses ocasions, el compromís de tots els centres de Jesuïtes Educació amb crear entorns segurs és inequívoc i en això fa anys que treballem, amb mesures per a la prevenció, formació, sensibilització i detecció de qualsevol tipus d’abús o conducta inapropiada que es pugui produir a les nostres escoles.

Imatge
Logo d'Entorn Segur a FJE

Així mateix, des de finals de 2018 vam obrir un procés de revisió del passat, per tal de poder escoltar i acompanyar les persones que puguin haver estat víctimes d’abusos. Aquest procés s’està portant a terme en el marc d’un treball conjunt des de la Província d’Espanya de la Companyia de Jesús, i se n’han fet públics els resultats a través de l’Informe presentat l’any 2021 i les seves posteriors actualitzacions. Totes les denúncies i comunicacions que ens arriben s’escolten i es prenen les mesures per a l’acompanyament de les víctimes així com les mesures que calgui prendre en relació als victimaris.

 

En relació a les informacions publicades recentment per la premsa referides a abusos comesos per un jesuïta a l’escola Casp de Barcelona, el Superior Provincial de la Companyia de Jesús a España ha obert una investigació prèvia sobre els fets descrits a l’article, de cara a determinar el possible inici d’un procés canònic. El jesuïta esmentat va ser l’any 2005 apartat de l’escola i es troba des d’aleshores amb mesures de restricció i supervisió de la seva activitat, arran d’una denúncia rebuda en aquell moment per una conducta impròpia. L’aparició de noves informacions porta a obrir aquesta nova investigació, per la qual cosa demanem que qualsevol víctima o testimoni que pugui referir qualsevol informació sobre aquest cas, es posi en contacte amb nosaltres.

 

Recordem que totes les persones que vulguin comunicar qualsevol informació referida a abusos del passat, sigui en relació amb aquest o altres casos, ho poden fer a proteccion@jesuitas.es.