10 de novembre de 2023

Per què l'esport és una peça clau a les nostres escoles JE?

Practicar una vida activa és essencial per a qualsevol persona: des de caminar, pujar escales fins a sortir a córrer, nedar o jugar a futbol amb els amics. Moure‘s, en definitiva, és bàsic en les diferents etapes del desenvolupament, tant en l'aspecte físic com en l'emocional, especialment durant la infància, que és quan més ben capacitats estem per adquirir hàbits saludables que ens acompanyaran al llarg de tota la vida. 

Imatge
Lleida_MENOF_Estiu Claver

L’ESPORT ÉS SALUT! 

La pràctica regular d’activitat física augmenta la força, l’agilitat, la flexibilitat i la resistència cardiovascular. A més, tot l’organisme en surt beneficiat. Ser una persona activa millora l’estat d’ànim, redueix l’estrès i ajuda a combatre l’ansietat i la depressió.

Hi ha índexs clars que la pràctica d'una activitat física de manera habitual facilita la familiarització amb uns hàbits higiènics i dietètics que redunden en una salut i un rendiment escolar millor en la infància i que es traslladen a la vida de l'adult. Els nens més actius tenen una menor probabilitat de patir malalties cardiovasculars o inflamatòries d'adult, a ser menys obesos o sucumbir a hàbits tòxics poc saludables. 

«Moure’s és bàsic en les diferents etapes del desenvolupament tant en l’aspecte físic com en l’emocional». 

En una etapa de la història en què els nens són veritables nadius digitals, l'ús de les tauletes, videojocs i altres dispositius mòbils fa que el temps que dediquen a l'exercici sigui cada vegada menor. Aquesta tendència, juntament amb la falta d'espais d‘esbarjo i educació física diària, contribueix a l'obesitat, la letargia, el baix to muscular i també a més períodes de tensió amb els seus referents adults. L'alimentació contribueix i és un factor fonamental per garantir el bon estat de salut del menor, i un bon esmorzar i un bon berenar són bàsics per al nen que practica esport de forma regular. 

 

L’ESPORT ÉS CONVIVÈNCIA! 

 

El joc i l’esport com a transmissors de valors. En el joc i en l'esport, es genera un espai on els nens poden trobar i incorporar diferents valors, virtuts i defectes. Es pot aprendre de tot, com a reflex intens de la vida.  

 

La pràctica esportiva ben orientada, ajudarà els nens a aprendre què és la tolerància, l'adaptació als canvis i la confiança en un mateix. Els facilitarà entendre i suportar la derrota, així com saber guanyar. A través del joc amb companys, poden apreciar i comparar les seves habilitats i la seva autoimatge. El joc, en definitiva, els ofereix algunes realitats de la vida amb la qual hauran de conviure en el futur. Per això, l'activitat física s‘hauria d‘establir com una necessitat i un desig per a cada edat en la infància, i quan s'integra en ella el joc és habilitació i, en segons quins ocasions, també teràpia.

 

L’ESPORT A LES NOSTRES ESCOLES JE!

 

La pràctica regular d’activitat física millora la memòria i la capacitat d’aprenentatge. Els infants que fan activitat física tenen un millor rendiment escolar.  Per això, des de les nostres escoles de Jesuïtes Educació, oferim un ampli ventall d’activitats paraescolars esportives per a que tots i totes les nostres alumnes puguin fer l’esport que més els agradi, tant sigui individual com col·lectiu. 

Les escoles de JE tenen una oferta esportiva amplia i variada per poder donar sortida a aquest objectiu, utilitzar l’esport com a EINA EDUCATIVA i així ajudar en l’educació integral de l’infant, nens/es i joves.