20 de setembre de 2022

La setmana inicial de 3r i 4t d'ESO. Una nova oportunitat

La setmana amb la qual s'inicia el curs de TQE la completen diferents activitats, totes elles, enfocades a conèixer el grup una mica millor i a anar trobant l'espai de cadascú dins d'aquest grup. També ajuden a començar a crear vincles entre els educadors i educadores i l'alumnat en una ambient més distès del que és el dia a dia del curs. Entrevistes personals amb el tutor/a que correspongui així com i una sortida per curs fora de l'escola, són exemples d'aquesta voluntat de començar un nou curs cercant bon ambient i complicitats ja des d'un inici.

Quan iniciem un nou curs, l'alumnat es troba en un nou espai (una nova classe, un nou pis…), amb nous tutors/es i a vegades nous companys i companyes. Després d'un estiu sencer en què han viscut experiències de tota mena, és important començar sempre prenent consciència de l'estat emocional i vital amb què l'alumnat arriba i enfocant amb claredat als objectius a treballar al llarg del curs.

És un bon moment per familiaritzar-se amb els nous companys/es i tutors/es de classe per tal crear un ambient idoni per a millorar l'aprenentatge i començar a crear vincles per a generar un espai propici on l'alumnat pugui compartir tot el que va vivint durant el curs.

Les dinàmiques que es pensen des de l'escola per aquests dies inicials ajuden a fer-nos conscients de com el clima i l'ambient d'aula condicionen el nostre treball per tal d'aconseguir un entorn òptim a l'escola. Per això mateix s'ha d'assumir que l'establiment de normes, la definició de drets i deures i el seu compliment són necessaris per a una bona convivència dins de la classe, l'etapa i l'escola.

I ja des d'un vessant més pràctic i de funcionament, aprendre a utilitzar el nou entorn digital que ens acompanyarà durant tot el curs i tenir totes les informacions pràctiques (horaris, material necessari, organització de les sortides i esbarjos, etc.), és també un dels objectius que ens marquem al llarg d'aquesta setmana inicial.

És important començar sempre prenent consciència de l'estat emocional i vital amb què l'alumnat arriba i enfocant amb claredat als objectius a treballar al llarg del curs.