10 de novembre de 2022

Les assemblees de curs, llavor de participació democràtica

De manera periòdica els delegats de les diferents seccions fan una assemblea amb tota la secció per fer una valoració sobre els diferents aspectes que afecten el seu ensenyament.

Revisen des de coses més quotidianes relacionades amb el funcionament de les classes fins a temes més de fons que podrien recollir interessos concrets respecte al temari de tutoria, activitats d’aprofundiment… Durant una estona, el tutor o tutora no estan a l’aula perquè l’alumnat tingui màxima llibertat de parlar dels temes que els preocupen.

Posteriorment, tenen una reunió amb l’equip de tutors i/o amb la Coordinació de curs per establir accions de millora, recollir propostes i, a vegades, agraïments dels alumnes cap als professors i professores.

La Ciutadania Global pot ser un terme relativament nou, però l'aspiració d'educar en una dimensió global i fer del món la casa de tots i totes enfonsa les arrels en la mateixa experiència de Sant Ignasi i els seus primers companys. Té múltiples dimensions i s'enfronta a vells reptes (la lluita contra la pobresa, les situacions d'injustícia i la discriminació de qualsevol mena), i també a situacions noves que ara percebem de manera més conscient (la cura de la casa comuna, la qüestió de gènere o el descrèdit de la participació democràtica davant amenaces com la postveritat). Educar per a una Ciutadania Global s'entén avui com la principal resposta davant els reptes urgents als quals ens enfrontem i creiem que, amb petits gestos com les dinàmiques participatives i democràtiques de les assemblees de curs, anem enfortint la consciència de ser ciutadans del i per al món.

Educar per a una Ciutadania Global és una resposta davant els reptes als quals ens enfrontem. Petits gestos com les dinàmiques participatives i democràtiques de les assemblees de curs, treballem la consciència de ser ciutadans del i per al món