21 de setembre de 2022

Què hi ha més enllà d'escollir el nom de la classe?

Decidir el nom de la classe és una de les primeres tasques, si no la primera, a fer pels nens i nenes de P3, P4 i P5 d'arreu. El nom de la classe és un referent pels infants i serveix per identificar el grup en diverses situacions educatives i lúdiques.

Aquest fet, sobretot a P3, pot ajudar durant el període d’adaptació, ja que, saber el nom de la classe, afavoreix el sentiment de pertinença al grup. Amb freqüència, en aquesta etapa educativa, és l’equip docent qui proposa uns noms relacionats amb un tema o àmbit concrets, es proposa el dibuix o fotografies que responguin al nom i decideix, per votació, el nom guanyador.

Pensem que el nom d'una classe va més enllà de saber com ens identifiquem com a grup, també és un bon recurs didàctic per cercar informació sobre tot un seguit de temes amb el que el relaciones: la selva, la granja, els oficis, la imatgeria popular, els transports, les fruites... El nom es pot convertir en l'excusa d'un món infinit d'aprenentatges relacionats amb ell. 

Un altre fet molt destacable dins d'aquesta activitat de la tria del nom de la classe és el treball del valor de la participació i la democràcia. A Casp creiem que educar en valors suposa contribuir al fet que l'infant vagi adquirint competències per construir el seu sistema de valors que l'ajudin a donar per bones determinades maneres d'actuar, que siguin competents com a ciutadans i ciutadanes en societats ben diverses. A l'escola fomentem aquest treball col·laboratiu, aquesta participació, des de ben petits perquè creiem que han de ser presents i vistos pels infants des de ben petits.

Seguiu a l'Ignasi!

Creiem que educar en valors suposa contribuir al fet que l'infant vagi adquirint competències per construir el seu sistema de valors que l'ajudin a donar per bones determinades maneres d'actuar, que siguin competents en societats ben diverses.