23 de març de 2022

Qui diu que aprendre sobre la taula periòdica és avorrit?

Dins de l'A.B.P (Aprenentatge Basat en Projectes) de Fotons i Electrons de 3r d'ESO un dels continguts que es treballa és la taula periòdica i els seus elements: com s'organitza, quin criteri segueix  l'hora d'endreçar-se o quines característiques tenen els elements. 

La taula periòdica és coneguda com un esquema o sistema periòdic, que mostra l'estructura i disposició de tots els elements químics, d'acord amb una llei de periodicitat. Això vol dir que s'organitzen d'acord amb les propietats dels elements, sobretot en funció periòdica dels seus nombres atòmics. En ella es representen tots els elements organitzats en ordre creixent dels seus nombres atòmics.

S'anomena periòdica perquè després d'un període (cert nombre de caselles) els elements s'agrupen en una nova fila i es van formant columnes, anomenades grups o famílies, on se situen els elements que posseeixen propietats químiques semblants.

El nostre alumnat ho ha entès molt bé i ens ho vol mostrar de manera clara. A cada alumne del curs se li ha assignat un element de la taula amb l’objectiu d’aprendre sobre aquell element en concret. En un full de color d'igual mida per a tothom han posat el símbol de l’element, han hagut de fer un dibuix fent referència a alguna característica de l'element i hi han posat un QR. Aquest codi enllaçava a una fixa amb explicació genèrica de cada element i on s’expliquen preguntes com: quina quantitat d’aquest element es troba a la terra? A quin grup pertany? Per a què s'utilitza? Alguna curiositat?

Els han penjat com un gran mural i, ajudats dels colors, podem veure els grans grups que hi ha. D’aquesta manera, entre tots i totes, ens hem pogut fer una idea dels elements que la componen de manera dinàmica i col·laborativa.