9 de setembre de 2022

Superada amb èxit la primera setmana dels infants de MOPI 3

Els primers dies a l’escola són bàsics per a l’adaptació dels nens i nenes al nou centre, i molt especialment a P3. Per això, a l’escola, els i les mestres, en col·laboració amb les famílies, hem de procurar facilitar tant com sigui possible aquest procés.

L’entrada a l’escola implica, per una banda, la separació de la família i d’un entorn conegut que els dona seguretat i protecció, ja que venen d'un període llarg de vacances. Per altra, l’estada en un espai nou on tindran contacte amb persones noves i que, per tant, fins ara no coneixien. Per superar una mica aquest primer contacte amb persones noves, a Casp vam oferir el divendres de la setmana anterior perquè els infants junt amb les seves famílies, comencessin a fer-se seu l'espai i les cares noves. Aquesta primera trobada, també va servir per poder escoltar de part dels pares i mares quins són els trets més característics de l'infant i si hi ha res concret que els neguiteja. 

Per adaptar-se a l’escola, els nens i nenes necessiten comprensió, dedicació i temps. És per això que una relació continuada entre família i mestres, al llarg del curs, però especialment durant aquests primers dies, és molt important. Si la família se sent segura i acompanyada, aquest sentiment de confiança es transmet a l’infant que viu millor el procés d’adaptació. Aquesta coneixença mútua família-escola és clau, sobretot, per anar creant la confiança que cal que hi hagi en aquest binomi des de l'inici de l'etapa escolar fins al final.

Finalitzada ja la primera setmana només podem felicitar-nos: equip de mestres de MOPI, famílies i, sobretot, els nens i les nenes, que hi han fet molt i molt bé, cadascú amb el ritme que ha necessitat.

Si la família se sent segura i acompanyada, aquest sentiment de confiança es transmet a l’infant que viu millor el procés d’adaptació.