Projecte educatiu de Batxillerat

Acompanyem l’alumnat en el seu creixement personal i vocacional de futur.

El nostre projecte educatiu a Batxillerat

Com apliquem el nostre projecte educatiu a Batxillerat?

Donem resposta als canvis accelerats que s’estan produint aquests darrers anys amb el projecte Horitzó+.

Transformem el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Convertim l’alumnat en protagonista de la construcció del seu propi projecte vital.

Formem persones intel·lectualment madures, emocionalment equilibrades, espiritualment fortes, humanament plenes.

Ajudem perquè siguin capaces d’elaborar el seu propi projecte vital, de ser felices i de crear felicitat al seu entorn.

Integrem quatre àmbits diferents —acadèmic, personal, social i religiós— dins de l’oferta obligatòria i de les activitats complementàries.