Projecte educatiu d’ESO

Una etapa de maduració personal i desenvolupament en què es potencien les intel·ligències múltiples.

El nostre projecte educatiu d’ESO

Com apliquem el nostre projecte educatiu a l’ESO?

Entrem la NEI (1r i 2n d’ESO). 

Responem a l’evolució natural i a la coherència psicopedagògica d’aquestes edats.

Potenciem les competències de l’alumnat.

Fomentem l’autonomia, la iniciativa i la cooperació amb altres.

Treballem la cultura ciutadana per desenvolupar competències clau en el marc de transformació i millora de l’entorn.

Abordem els continguts del currículum acadèmic de forma globalitzada amb el treball basat en projectes.

Atorguem el protagonisme a l’alumnat i el fem conscient del seu propi aprenentatge.