Projecte educatiu d’Infantil

La descoberta de les pròpies emocions i talents.

El nostre projecte educatiu d’Infantil

Com apliquem el nostre projecte educatiu a Infantil?

Fem servir el Model Pedagògic Infantil (MOPI) en aquesta etapa amb personalitat pròpia.

Tenim com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, dels tres als sis anys.

Abastem tots els aspectes de la persona: socials, afectius, motrius, comunicatius i cognitius.

Situem l’infant en el centre del procés educatiu, oferint-li propostes amb sentit i lligades als seus interessos i necessitats perquè sigui capaç de situar-se en el món i ser feliç.

Ajudem cada infant perquè esdevingui una persona alegre i autònoma, il·lusionada per aprendre, curiosa i creativa.

Treballem la seva capacitat per escoltar-se i expressar-se, la sensibilitat i la implicació.

Oferim entorns educatius que propiciïn experiències significatives.
Fomentem que es facin preguntes, resolguin reptes i siguin conscients de què aprenen i com ho aprenen.