Projecte educatiu d’Infantil

La descoberta de les pròpies emocions i talents.

El nostre projecte educatiu d’Infantil

Com apliquem el nostre projecte educatiu a Infantil?

Fem servir el Model Pedagògic Infantil (MOPI) en aquesta etapa amb personalitat pròpia.

Tenim com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, dels tres als sis anys.

Abastem tots els aspectes de la persona: socials, afectius, motrius, comunicatius i cognitius.

Situem l’infant en el centre del procés educatiu, oferint-li propostes amb sentit i lligades als seus interessos i necessitats perquè sigui capaç de situar-se en el món i ser feliç.

Ajudem cada infant perquè esdevingui una persona alegre i autònoma, il·lusionada per aprendre, curiosa i creativa.

Treballem la seva capacitat per escoltar-se i expressar-se, la sensibilitat i la implicació.

Oferim entorns educatius que propiciïn experiències significatives.

Fomentem que es facin preguntes, resolguin reptes i siguin conscients de què aprenen i com ho aprenen.

Com aprenem?

Imatge
Casp Projecte educatiu

Equip Educatiu

Comptem amb un equip educatiu de professionals que treballen en equip en la planificació i l'avaluació tant dins com fora de l'aula. Un equip de professionals competents i qualificats acompanya els infants i fa realitat els nostres projectes educatius. Aquest treball el fem en el context de les relacions a llarg termini amb les famílies.

Imatge
Casp Projecte educatiu

Contingut

Ens centrem en el desenvolupament de competències, habilitats, actituds i valors.

Connectem amb contextos i situacions reals que poden viure els nens i en els interessos i talents de cada nen

Imatge
Casp Projecte educatiu

Metodologia

Fomentem l'observació, l'exploració i l'experimentació amb el nostre entorn.

Promovem la curiositat i el gaudir de l'aprenentatge mitjançant el joc i l'estimulació.

Eduquem en l'empatia i les habilitats socials dels nens.

Potenciem la comunicació a través de diferents idiomes.

Imatge
Casp Projecte educatiu

Comunitat

Promovem patrons de comportament i habituals en un entorn segur i motivador fomentant la col·laboració entre alumnes de diferents edats.

Impliquem a les families i enfortim l'autonomia dels infants.