18 de març de 2024

La importància de la creació de jocs i joguines a l'aprenentatge

l disseny i la creació de jocs i joguines és un dels projectes que es du a terme a l’escola des de fa anys.

El disseny i la creació de jocs i joguines és un dels projectes que es du a terme a l’escola des de fa anys. Els alumnes de primària, des de 1r fins a 6è gaudeixen de l’observació i el joc amb diferents joguines i treballen en la reproducció, d’algunes d’aquestes fent servir tot tipus de material i suports.

 

Fa uns anys, partint de l’anàlisi que l’equip de mestres del Cicle Superior fa de manera continuada sobre l’evolució de l’aprenentatge dels diferents grups, va sorgir la idea de relacionar el projecte de creació de jocs i joguines amb competències pròpies de diferents àrees, tenint en compte les necessitats de l’alumnat. D’aquesta manera, vam començar a vincular la llengua, les matemàtiques o les ciències amb la gamificació i l’ús de diferents tecnologies en el disseny, creació i aplicació del joc dins l’aula.

El procés de creació d’un joc per part de l’alumnat parteix d’uns objectius específics i d’una vinculació amb les competències dels àmbits a treballar.

 

Aquest curs 23-24 l’especialista d’Educació Artística i Tecnologia juntament amb l’alumnat de cinquè han dissenyat i creat un joc de taula titulat “Recol·lectors d’Escopinyes i Bolets”. Aquest joc, basat en la figura de Joan Papasseit treballa les següents premises:

 

  • L’ús de la llengua catalana, oral i escrita, durant tot el procés i la incorporació de continguts propis de l’àmbit lingüístic en el desenvolupament del joc.
  • La incorporació de noves tecnologies, de la mà d’ús de programes de disseny 3D com el Tinkercard i la impressió dels materials amb les impressores 3D, i ús d’ eines de disseny i redacció digital com Canva i eines Google.
  • Així és com, amb aquest projecte, no només ha treballat aspectes relacionats amb l’educació visual i plàstica o la llengua, sinó que també es van incorporar els àmbits digitals i aquelles competències vinculades a l’autonomia, la iniciativa i la presa de decisions, tot treballant en equip.

 

Per tal d’assolir l’objectiu final del projecte s’han emprat unes metodologies didàctiques que, sense trencar els esquemes del que es pressuposaria en una classe pràctica i participativa, ens han aportat possibilitats interessants en sí mateixes com el treballa cooperatiu ja que es tracta d’un projecte obert, flexible i participatiu en el qual les interaccions socials han estat un aspecte important a valorar. Es fomenta en tot moment la relació entre iguals i la consciència de pertinença al grup de treball. Això ha permès:

  • La distribució de l'alumnat en petits grups heterogenis.
  • L’assoliment d’una meta comuna.
  • Compartir el lideratge i la responsabilitat en les seves accions i en l'evolució del grup.
  • El desenvolupament de les habilitats socials que els membres del grup necessiten per treballar en col·laboració.
  • Foment de la creativitat: entesa com l’habilitat d’inventar i desenvolupar idees noves i originals en relació al joc. Aquest projecte disposa els i les alumnes en la situació d’haver de pensar, imaginar, dissenyar i construir noves respostes a un repte donat. Al treballar la creativitat busquem enfortir característiques i habilitats com la curiositat, l’originalitat, la flexibilitat i l’autonomia.

 

Aquest curs 23-24 l’especialista d’Educació Artística i Tecnologia juntament amb l’alumnat de cinquè han dissenyat i creat un joc de taula titulat “Recol·lectors d’Escopinyes i Bolets”. Aquest joc, basat en la figura de Joan Papasseit

Imatge
Tisner
L'objectiu del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, adreçat als alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles dels territoris de parla catalana, és que alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica i creativa de la llengua catalana creant el seu propi joc.