Projecte Educatiu Infantil a Jesuïtes Poble-sec

L’infant al centre de l’aprenentatge. Aquest és el nostre model de projecte educatiu: Horitzó +. Religió, valors i vuit dimensions per acompanyar l’alumnat en tot el camí de l’experiència escolar.

Projecte Educatiu Infantil

Imatge
Alumne d'infantil de l'escola Jesuites Poble-sec

Alumnat protagonista

Creem un ecosistema en què l’infant se situa al centre de l’aprenentatge. Amb un ambient estimulant, els infants exploren el millor de si mateixos i del seu entorn.

Imatge
Alumnes i docents d'infantil a una de les aules de l'escola Jesuites Poble-sec

Espais flexibles

Facilitem la mobilitat segons les necessitats de cadascú amb espais lluminosos, oberts i colorits. Afavorim hàbits d’ordre, de compartir i relacionar-se i estimulem la creativitat.

Imatge
Familia d'infantil de l'escola Jesuites Poble-sec

Implicació de les famílies

Obrim les portes a les famílies perquè participin amb el centre. Dels 3 als 6 anys, la casa i l’escola tenen un gran pes en l’experiència educativa.

Imatge
Alumne i docent de l'escola Jesuites Poble-sec amb els recursos digitals

Recursos digitals

Integrem a l’aula diferents eines de comunicació i aprenentatge. Acompanyem l’alumnat en l’assoliment d’objectius específics.

Imatge
Alumnes i docent d'infantil de l'escola Jesuites Poble-sec

Temps flexible

Personalitzem l’educació amb horaris que s’adapten a cada infant. Aprenem des de l’acollida, fins a la dedicació especial al final de la jornada.

Imatge
Alumnes d'infantil de l'escola Jesuites Poble-sec

Avaluació dinàmica

Potenciem l’autoavaluació i la coavaluació per fomentar la convivència. Amb aquestes eines, l’alumnat es coneix per poder créixer i avançar.

Imatge
Alumnes d'infantil de l'escola Jesuites Poble-sec

Metodologia inversa

Aprenem fent amb projectes globalitzadors que treballen totes les intel·ligències. El joc és oportunitat de gaudir, créixer, socialitzar i aprendre.

Imatge
Alumna d'infantil de l'escola Jesuites Poble-sec

Integració dels valors

Basem la nostra educació en la religió, en valors i en convivència. Afavorim el coneixement d’un mateix i l’ajuda als altres.

Programes i projectes

Apliquem el model educatiu Horitzó+ en iniciatives d’aprenentatge. Descobreix-les a continuació:

ENGLISH TIME MOPI

Fixem les bases de la llengua anglesa a l’etapa d’infantil.

Fomentem la seva adquisició des de P3 en espais d'immersió lingüística i amb l'ús de diferents recursos i materials (rutines, cançons, contes, poemes i festivitats).

Promovem un ús ampli de la llengua anglesa i encoratgem l'alumnat a fer produccions que tinguin una intencionalitat comunicativa. 

COMUNITATS D’APRENENTATGES - NODES

Connectem els infants amb coneixements socials i culturals gràcies als nodes d’aprenentatges. Garantim experiències globalitzadores i interdisciplinàries a partir de diferents nivells. 

Formem comunitats d’aprenentatge barrejant infants de P3, P4 i P5. Seguim una seqüència didàctica: Provocar - Preguntar-se - Investigar - Aplicar - Comunicar - Reflexionar. Treballem la inclusivitat i l’educació per la convivència a través de valors com el respecte i l’empatia.

RACONS I TALLERS

Apliquem una educació personalitzada als interessos i ritmes de cada infant. Treballem per racons per desenvolupar l’autonomia i la proposta que més interessa a l’alumnat. 

Potenciem diferents talents i habilitats amb propostes suggeridores. Afavorim la interacció en les activitats que responen a continguts del currículum.