12 de març de 2024

A Batxillerat treballem els Objectius de Desenvolupament Sostenible

La matèria Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) és una matèria optativa anual de segon de batxillerat de 4 hores setmanals. La matèria proporciona a l’alumnat una aproximació als ODS, des d’una òptica interdisciplinària a partir de l’anàlisi de situacions concretes que poden tenir implicacions locals i globals de sostenibilitat (social, econòmica i ambiental) per contribuir així a la implementació de l’Agenda 2030 de la UNESCO.

Imatge
ODS - Objectius Desenvolupament Sostenible

Un dels objectius de la matèria és corresponsabilitzar els alumnes de la planificació i gestió de la vida acadèmica i la convivència escolar del centre, a partir de la seva participació activa en diversos projectes de l’escola. Es pretén així que esdevinguin persones conscients, capaces d’incidir favorablement en l’entorn proper i també en el món. Aquesta matèria proposa, als 40 alumnes que l’han escollida, la participació en diferents comissions: Gènere, Sostenibilitat, Desenvolupament social i Solidaritat. Les comissions s’organitzen establint prioritats i assignen el rol de moderador, portaveu i secretari a diferents membres de l’equip. S’estableix un ordre del dia, incloent temes que no va donar temps a tractar en la sessió anterior o nous temes que proposen els alumnes. El moderador serà l’encarregat d’anar comentant els diferents temes de l’ordre del dia, guiar la reunió i donar els torns de paraula. El secretari serà l’encarregat d’omplir l’acte de reunió en cada sessió.

En finalitzar, el portaveu serà l’encarregat de comunicar al professor responsable de la comissió els acords als quals s’ha arribat i els punts a treballar.

Els mateixos alumnes ens ho expliquen:

Des de la comissió de Desenvolupament Social d'ODS es busca promoure un conjunt de valors que permetin un progrés en l'àmbit social. Per tal d'assolir-ho, dins del centre, som els encarregats de coordinar el grup de batxillerat en les diferents celebracions de caràcter més lúdic com el Festival de Nadal de Batxillerat, que va resultar ser un èxit pera l'etapa. A més a més, tenim altres funcions com conscienciar els diferents cursos de les problemàtiques socials, promoure la inclusió i preparar diverses activitats per al dia de la Pau.