Internacional

Dimensió internacional

Preparem persones flexibles i obertes al canvi, ciutadans globals que sàpiguen comunicar-se en altres llegües. Ensenyem a contribuir activament a un món més just i sostenible; dotem l’alumnat d'habilitats per tenir èxit i contribuir en una realitat que canvia constantment.

Inspirem en els nostres alumnes el compromís d'assumir reptes globals amb un nou nivell de responsabilitat.

Acreditació Erasmus+

Som un centre acreditat Erasmus+ pel SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). Comptem amb l'acreditació Erasmus+ en l'àmbit de l’educació escolar (de Primària a Batxillerat) i en l'àmbit de la Formació Professional. 

Comptem amb un pla estructurat i a llarg termini (Pla Erasmus) amb què duem a terme projectes de mobilitat d'alta qualitat per a l’alumnat. Tenim finançament estable per a les nostres mobilitats cada any.

Imatge
Acreditació Erasmus+

Mobilitat internacional

Tenim una oferta variada que inclou intercanvis de llarga durada, que suposa una experiència vital i d’aprenentatge internacional al Regne Unit i Irlanda d’un trimestre de durada, intercanvis de curta durada, als Estats Units o a Europa, així com intercanvis virtuals.

Imatge
Possibilitats de mobilitat internacional a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

Intercanvis virtuals

Comptem amb oferta d'intercanvis virtuals amb l'Índia així com el projecte Spellian, per desenvolupar la competència comunicativa de l'alumnat.

Imatge
spellian fons2

Experiències i projectes internacionals

Entre els diferents projectes internacionals on pot participar el nostre alumnat hi trobem el JEEP (Jesuit European Educational Project), visites d’aprofundiment a Auschwitz, experiències espirituals a Taizé, el projecte Water is Life, el fòrum The Jesuit star conference Project Mount St Mary’s College i l’esdeveniment internacional The Jesuits and History.

Imatge
Sortides a Auschwitz

Auxiliars de conversa

Fomentem la integració de la llengua anglesa en la vida escolar.

Creem espais naturals a Infantil per desenvolupar la comprensió oral.

Proposem sessions de conversa en anglès, en grups reduïts, a partir de Primària.

Incorporem també la figura de l’auxiliar de conversa en llengua francesa a partir de 5è de Primària.

Imatge
Spellian a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

Diploma dual (títol de Batxillerat Dual)

Oferim aquest programa oficial de convalidació internacional de títols de Batxillerat creat i dut a terme per Academica International Studies.

Permetem així obtenir dues titulacions simultànies: el Batxillerat espanyol, a l’escola de forma presencial, i l’American High School Diploma (Batxillerat estatunidenc), en modalitat online.

Imatge
Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi, escola autoritzada per Academica International Studies com a American High School

Estiu i anglès

Proposem a l’alumnat de 5è de Primària fins a Batxillerat i CFGM opcions per reforçar l’anglès a l’estiu. Oferim estades a Irlanda, Regne Unit, Estats Units, Canadà i un campament en anglès a Catalunya.

Imatge
Estiu i anglès a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi