Internacional

Our desire to effectively help students face global challenges (ICJSE vision statement)

Dimensió internacional

Preparem persones flexibles i obertes al canvi, ciutadans globals que sàpiguen comunicar-se en altres llegües. Ensenyem a contribuir activament a un món més just i sostenible; dotem l’alumnat d'habilitats per tenir èxit i contribuir en una realitat que canvia constantment. Inspirem en els nostres alumnes el compromís d'assumir reptes globals amb un nou nivell de responsabilitat.

Descàrregues
Imatge
sant-ignasi-sarria-MON

Els nostres partners

Escoles amb les que compartim la qualitat educativa i amb les quals mantenim aliances directes amb les seves direccions.

Descàrregues
Imatge
Possibilitats de mobilitat internacional a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi

Acreditació Erasmus+

Som un centre acreditat Erasmus+ pel SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). Comptem amb l'acreditació Erasmus+ en l'àmbit de l’educació escolar (de Primària a Batxillerat) i en l'àmbit de la Formació Professional. 

Comptem amb un pla estructurat i a llarg termini (Pla Erasmus) amb què duem a terme projectes de mobilitat d'alta qualitat per a l’alumnat. Tenim finançament estable per a les nostres mobilitats cada any.

Imatge
Acreditació Erasmus+

Mobilitat internacional

Tenim una oferta variada que inclou intercanvis de llarga durada, que suposa una experiència vital i d’aprenentatge internacional al Regne Unit i Irlanda d’un trimestre de durada, intercanvis de curta durada, als Estats Units o a Europa, així com intercanvis virtuals.

Imatge
internacional sant igansi

Intercanvis virtuals

Comptem amb oferta d'intercanvis virtuals amb l'Índia així com el projecte Spellian, per desenvolupar la competència comunicativa de l'alumnat.

Imatge
spellian fons2

Experiències i projectes internacionals

Entre els diferents projectes internacionals on pot participar el nostre alumnat hi trobem el JEEP (Jesuit European Educational Project), visites d’aprofundiment a Auschwitz, experiències espirituals a Taizé, el projecte Water is Life, el fòrum The Jesuit star conference Project Mount St Mary’s College i l’esdeveniment internacional The Jesuits and History.

Imatge
Sortides a Auschwitz

Auxiliars de conversa

Fomentem la integració de la llengua anglesa en la vida escolar.

Creem espais naturals a Infantil per desenvolupar la comprensió oral.

Proposem sessions de conversa en anglès, en grups reduïts, a partir de Primària.

Incorporem també la figura de l’auxiliar de conversa en llengua francesa a partir de 5è de Primària.

Imatge
Spellian a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi
American High School Diploma

Diploma dual

Oferim aquest programa oficial de convalidació internacional de títols de Batxillerat creat i dut a terme per Academica International Studies.

Permetem així obtenir dues titulacions simultànies: el Batxillerat espanyol, a l’escola de forma presencial, i l’American High School Diploma (Batxillerat estatunidenc), en modalitat online.

Imatge
Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi, escola autoritzada per Academica International Studies com a American High School
ESTUDIA ALS ESTATS UNITS

Global College USA

Global College USA ofereix l'oportunitat a estudiants (esportistes o no) d’estudiar un grau universitari als Estats Units amb una beca, tant esportiva com acadèmica.

Aquesta organització acompanya a l'estudiant/esportista durant tot el procés: des del moment en què decideix dur a terme aquest projecte (en la preparació dels requisits acadèmics i esportius, les diverses gestions administratives i logístiques, trobar la universitat adequada etc.) fins que l'estudiant/esportista es gradua de la universitat.

Imatge
Global College USA

Estiu i anglès

Proposem a l’alumnat de 5è de Primària fins a Batxillerat i CFGM opcions per reforçar l’anglès a l’estiu. Oferim estades a Irlanda, Regne Unit, Estats Units i Canadà.

Imatge
Estiu i anglès a Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi