Preinscripció i matrícula

Aquí trobareu tota la informació d'inscripció a la nostra escola.

Preinscripció i matrícula

La Llar d’infants i el Batxillerat (totes les modalitats) són etapes privades i, per tant, no requereixen preinscripció.

Llar d’infants (P1 i P2) i Batxillerat: MATRÍCULA OBERTA!

US AJUDEM EN EL VOSTRE PROCÉS D'INSCRIPCIÓ!

Contacteu amb nosaltres a: secretaria.santignasi@fje.edu

Preinscripció 2024-25

 

 

Educació Infantil (3-6 anys), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 

PREINSCRIPCIÓ:

 • Educació Infantil (3-6 anys) i Educació Primària: del 6 al 20 de març de 2024
 • Educació Secundària Obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024

 

MATRÍCULA:

 • Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria: del 18 al 26 de juny de 2024

CRITERIS PRIORITARIS

 • Germans al centre: 50 punts
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. Les puntuacions no se sumen entre si:
  • Domicili habitual de la família dins la zona educativa30 punts
  • Lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora dins la zona educativa20 punts
  • Domicili habitual de la família mateix districte municipal15 punts
  • Domicili habitual de la família mateix municipi: 10 punts
  • Renda garantida de ciutadania: 15 punts (Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania).

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS(serveixen per desempatar)

 • Pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu10 punts
 • Família nombrosa: 10 punts
 • Família monoparental: 10 punts
 • Bessó o trigemin10 punts
 • Situació d'acolliment familiar: 10 punts
 • Discapacitat: 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

A l’hora de completar la vostra preinscripció escolar, en el cas que el vostre fill/filla vingui d’un altre centre, necessitareu les següents dades:

 • El número del RALC (Registre d’Alumnes del Departament d’Educació) del vostre fill/filla. No és necessari per a P3.
 • El nostre codi de centre: 08004067 i el nom del centre: Sant Ignasi-Sarrià.

 

Necessitareu:

 • DNI electrònic, certificat digital, TCat, IdCat Mòbil, Cl@ve, etc.
 • (En cas d’entrar a P3) Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Necessitareu:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor que fa la gestió.
 • DNI de l’alumne/alumna en el cas que sigui major de 14 anys o si, tot i no tenir 14 anys, té DNI.

Cal presentar:

 • Proximitat al centre.
 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del document d’identitat que es presenta**.
 • Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al·lega el domicili del lloc de treball.

** I el DNI renovat, amb la nova adreça, en el moment de la matrícula.

Necessitareu:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans (si escau).
 • Certificat de disminució, igual o superior al 33% (si escau).
 • Família nombrosa o monoparental (si escau).
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si escau).

FORMACIÓ PROFESSIONAL: MATRÍCULA OBERTA (Cicles privats) i PREINSCRIPCIÓ (Cicles concertats)