6 de març de 2024

Compartim la revista A una!

Al Sant Ignasi, la nostra proposta es fonamenta en l’acompanyament integral de cada persona, per tal que descobreixi i potenciï al màxim els seus dons, les seves capacitats, el magis ignasià.

Per això, oferim entorns d’aprenentatge amables en els quals l’alumnat troba reptes que el porten a fer, a construir el coneixement i que li permeten, fonamentades en una sòlida base de continguts, desenvolupar les seves competències. Competències que li han de possibilitar seguir creixent i aprenent, en un futur que demanarà flexibilitat, capacitat d’adaptació, disponibilitat d’aprendre a aprendre en un món cada cop més líquid i canviant.

En aquest número de la revista A Una els mateixos alumnes ens expliquen com despleguem la nostra proposta educativa a través d’activitats, projectes i experiències de diversos àmbits, i els aprenentatges que adquireixen.

Imatge
portada a una 434