6 de maig de 2022

Coneixes Barcelona?

Coneixes Barcelona? Què saps de la seva història? Quins són els edificis més antics? Què es fa en els barris? Quines empreses tecnològiques tenim a la ciutat? Tot això i més, ho hem treballat en el marc del Treball de síntesi-CREA.

Els nois i les noies de 2n d’ESO han fet un seguit d’activitats que els han permès fer una descoberta de la història, la tecnologia i els barris de Barcelona.

Les tasques s’han estructurat en entrevistes a famílies vinculades a la innovació i la recerca, una sortida al Barri Gòtic i en una tasca pràctica a l’aula. El resultat ha estat uns dossiers d’investigació i d’altres productes com ara la maqueta de barris, l’skyline de la ciutat i un conte sobre Barcelona. Cada equip ha pogut triar la feina que volia fer en funció de les seves habilitats i preferències!

El resultat final ens ha mostrat que amb una bona feina d’equip els resultats són molt bons i ens fan sentir satisfets i partícips d’un projecte comú!