20 de març de 2023

Consumim conscientment

Al MOPI estem immersos en el node d’aprenentatge Consumim conscientment. En el marc de la Ciutadania Global acompanyem als nostres alumnes per tal que esdevinguin ciutadans i ciutadanes que vulguin tenir cura de la casa comuna.  

En aquest context, la nostra comunitat aprèn a tenir cura de l’entorn. La manera com fem servir, cuidem o llencem les joguines i altres objectes és la millor per preservar els recursos del nostre planeta? Aquests dies descobrim com podem fer-ne usos diferents i què en podem de fer si ja no les podem reutilitzar. També animem a altres comunitats de les quals formem part a participar de la nostra proposta.

Per això, ens proposem els objectius:

  • Valorar la importància de tenir cura dels objectes per esdevenir habitants conscients i responsables del nostre planeta.
  • Conèixer els principals materials de què estan fets els objectes i les seves propietats fonamentals.
  • Classificar els objectes a partir de l’observació de les seves característiques.

En el marc d’aquest node, treballem també les tres R. Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Els punts verds dels pobles i ciutats recullen tot el que no podem deixar als contenidors.

Una de les activitats més rellevants és la presència d'un camió PUNT VERD de l'Ajuntament per tal de poder portar alguns objectes.