15 de febrer de 2024

El cicle de l'aigua, pràctica de laboratori a 1r d'ESO

Presentem l'experiment El cicle de l'aigua que s'emmarca en el projecte Nature World Congress que treballen els alumnes de 1r d'ESO.

El projecte Nature World Congress és un projecte científic centrat en coneixements curriculars de l’àmbit de les Ciències Naturals a través del qual els alumnes de 1r d’ESO estudien la hidrosfera i l’atmosfera, així com la seva relació amb els fenòmens meteorològics.

Els alumnes es converteixen en experts d’un fenomen meteorològic aprofundint en els conceptes teòrics més rellevants, portant a terme experiments que reprodueixen la realitat i donant resposta a una problemàtica de caire social relacionada amb el tema treballat.

Com a producte final, els alumnes organitzen un congrés de Meteorologia que compta amb la presència i participació de les famílies del curs.

Imatge
Laboratori 1r ESO