3 de novembre de 2022

“En família”, una proposta per descobrir la comunitat educativa

Passades les primeres setmanes de curs, comencem els nostres Nodes d'aprenentatge a Infantil. Els nens i nenes de P3, P4 i P5 ja hem creat la nostra pròpia comunitat MOPI (Model Pedagògic d’Infantil). Per tal de restablir relacions i sentir-nos comunitat, el primer node ens ajuda a descobrir els llaços entre les persones que conformem la comunitat educativa.

En aquesta nova comunitat MOPI creixerem, i ho farem al costat de companys i companyes de la nostra edat, més petits i més grans, i dels docents que ens hi acompanyen. Serem conscients de les emocions que ens fa viure aquest pas, les comprendrem i les expressarem. Visualitzarem connexions físiques i emocionals entre les dues comunitats, MOPI i família, i establirem vincles entre ambdues.

Aquest node es desenvolupa en les següents fases:

• Provocar: Ja som més grans! Si mirem fotografies del curs passat, trobem a faltar algú? Hi ha algú ara que abans no hi era?

• Preguntar-se: Com és la nostra família? I la nova comunitat que hem format al MOPI?

• Investigar: Investiguem com són les nostres famílies. Descobrim les connexions entre la família i la comunitat MOPI.

• Aplicar: Després de descobrir molts aspectes de totes les comunitats a les quals pertanyem, fem el nostre propi llibre de família.

• Comunicar: Compartim el que hem après durant aquest node i visualitzarem que les famílies som diverses.

• Reflexionar: Per acabar, reflexionem sobre tot el que hem après i els vincles que s’han establert.

Els nodes són una metodologia basada en el treball per projectes, en què l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions, explorant segons els seus interessos.