21 de abril de 2022

Experimentem a Lab 0_6

Els nens i nenes del MOPI (Model Pedagògic d'Infantil, de P3 a P5) gaudeixen d'una jornada d'experimentació a Lab Manresa.

La Universitat de Manresa compta amb un espai destinat als nens i nenes d’Infantil anomenat Lab 0-6. Es tracta d’un centre de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats, que promou l’interès per la ciència a partir de la iniciativa personal en la resolució de reptes, la presa de decisions amb intencionalitat i la vivència d’experiències positives d’aprenentatge científic. Les activitats proposades permeten viure l’experimentació en un context adequat a l’edat amb uns recursos que ofereix la mateixa universitat.