2 de novembre de 2022

Formació de mediadors

Amb l’objectiu de formar alumnes compromesos amb el seu entorn més proper i comptar, en un futur, amb ciutadans compromesos amb la societat, a l’escola proposem accions de voluntariat encaminades a treballar de forma significativa aquest compromís.

En aquest sentit, els alumnes de 5è NEI realitzen una formació de Mediadors i posen en pràctica els seus coneixements en els patis de cicle inicial de Primària. Un dia a la setmana, durant un trimestre, els nens i nenes de 5è dediquen una estona del seu pati del migdia a fer de mediadors en el pati de 1r i 2n PIN.

Per poder fer aquesta tasca hauran rebut formació a càrrec del Cap de cicle i del referent del Departament d’Orientació Psicopedagògic de l’escola a l’etapa.

Estem segurs que serà una gran experiència tant per als nostres alumnes de 5è NEI com per als infants de la PIN.