2 de abril de 2023

Intercanvis internacionals: Estats Units i Mèxic

Marymount

Del 10 al 30 de març hem acollit 3 alumnes de l'escola Marymount de Nova York, Estats Units. En aquest cas, era la segona part d'un projecte que va quedar aturat per la pandèmia del COVID-19. Des de l'equip d'internacional de l'escola, estem contents que aquest projecte s'hagi pogut reprendre; i voldríem fer un agraïment especial a les 3 famílies de 1r de Batx. que s'han ofert voluntariàment a acollir aquestes 3 noies. El curs vinent continuarem amb el projecte, amb una estada-intercanvi de 3 setmanes per a alumnes, tant del Sant Ignasi com de Marymount.

Oak Knoll

Del 6 al 17 de març vam acollir 7 alumnes de l'escola Oak Knollde Summit, Nova Jersey, dels Estats Units. En aquest cas era la segona part d'un projecte d'intercanvi, de dues setmanes de durada a cada escola. L'objectiu era, d'una banda, cultural i immersiu; i de l'altra, lingüístic (castellà a Barcelona, anglès a Summit). La valoració i tancament del projecte per part de les dues escoles també va ser molt positiu i interessant.

Instituto de Ciencias de Guadalajara

Del 18 de març al 2 d'abril hem acollit 4 alumnes de l'Instituto de Ciencias de Guadalajara, México. Aquesta ha estat una primera experiència de col·laboració en un projecte al qual ens agradaria donar continuïtat. Cal agrair també les 4 famílies (dues de 3r d'ESO i dues de 4t d'ESO) que també s'han ofert a acollir els 4 alumnes mexicans, que han estat amb nosaltres aquests dies. En aquest cas venen d'una escola bilingüe, i el projecte era clarament marcat per l'objectiu de Ciutadania Global, amb immersió cultural i la possibilitat de visitar Guadalajara el proper curs, en una trobada amb alumnes d'Alemanya, Itàlia i França.