23 de novembre de 2022

It's history time!

Al llarg del mes de novembre a 5è de Primària treballem el projecte It's history time! Tots els períodes històrics tenen unes característiques que els defineixen, que els donen una personalitat pròpia dins de la continuïtat del fil de la història. El projecte It’s history time ens planteja el repte de copsar el més essencial del nostre període i donar-li nom. Al llarg d’aquest projecte treballem els eixos cronològics, les unitats de temps des de diverses perspectives, coneixem les característiques dels diferents períodes històrics i recreem obres d’art representatives de cada període.  De manera individual i a través del treball cooperatiu assolim coneixements de diversos àmbits alhora que desenvolupem competències lingüístiques, artístiques, digitals, d’iniciativa personal i emprenedoria, de valors i d’aprendre a aprendre. Finalitzem el projecte amb un recull de les activitats realitzades al llarg del projecte al voltant de la prehistòria i les edats de la història.