26 de maig de 2022

Premi en el concurs de Fotografia Matemàtica

Alexandra García Galán, alumna de 4t TQE, ha obtingut el 2n premi de la categoria 3r i 4t d’ESO en el concurs de Fotografia Matemàtica amb la seva proposta Cada dos per tres, reflexos.

La fotografia matemàtica és una eina per a la millora de l’aprenentatge de les matemàtiques, en què el protagonista és sempre l’estudiant. Una foto és matemàtica si hi ha intenció per part de l’autor de que així sigui. Aquesta intenció matemàtica ha de quedar reflectida clarament en el títol de la foto, en el qual s’ha de fer referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic.

El concurs té els objectius bàsics següents:

o Fer veure a l’alumnat de Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles formatius i al professorat que les matemàtiques estan immerses en la realitat que ens envolta.

o Fer un treball matemàtic diferent al que es fa habitualment a les aules plantejant activitats per a la diversitat de l’alumnat.

o Millorar l’autoestima de l’alumnat.

o Fomentar l’esperit crític de l’alumnat.

o Desenvolupar la competència artística i creativa de l’alumnat.

o Donar eines didàctiques al professorat que despertin en l’alumnat la curiositat per conèixer quin és l’entrellat de la bellesa que ens envolta.

L’originalitat, el contingut matemàtic de la imatge, la relació original entre el títol i el contingut matemàtic i la qualitat de la fotografia han estat els criteris que ha valorat el jurat per tal de decidir les fotografies guanyadores.

El Concurs de Fotografia Matemàtica és una activitat organitzada per l’ABEAM (Associació de Barcelona per l’Ensenyament i l’Aprenentatge de les Matemàtiques) que es va iniciar l’any 2000 per celebrar l’Any Mundial de les Matemàtiques.