13 de juny de 2023

Premi en la 2a edició dels Premis Gaudí

Marc Tarrida Boliart, alumne de 2n de Batxillerat, ha guanyat un premi en la segona edició dels premis Gaudí pel seu Treball de Recerca titulat Diversitat de creences i religions. El diàleg interreligiós, el camí a la convivència". El lliurament es va fer ahir a la Basílica de la Sagrada Família. El va acompanyar el seu tutor de Treball de Recerca, Toni Montilla.

L’Ateneu Universitari Sant Pacià i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)  amb el suport de Castellnou Edicions, convoquen el 2n Premi Gaudí a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç de l’alumnat en l’aprenentatge i en la recerca en relació al fet religiós.

Es poden presentar tots els treballs de temàtica relacionada amb el fet religiós des de qualsevol de les seves múltiples aproximacions, seleccionats prèviament pel centre educatiu on l’estudiat està matriculat, que hagin obtingut una qualificació mínima de notable i hagin estat presentats en un centre educatiu de Catalunya durant el curs 2022-2023.

Tant els treballs de recerca de Batxillerat com els de CFGS poden optar a una de les següents categories:

  1. Àmbit de la Teologia i les Ciències Religioses
  2. Àmbit de la Filosofia
  3. Àmbit d’Història, Art, Cultura i Patrimoni

En la valoració dels treballs es té en compte l’enfocament del tema i la seva correspondència entre plantejament inicial, els objectius i les conclusions; la idoneïtat de les fonts d’informació i la seva correcta citació; la capacitat d’extreure’n dades; la capacitat de síntesi i la seva valoració crítica; la creativitat i l’originalitat del treball; i l’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

Imatge
Premis Gaudí - TdR fet religios