26 de octubre de 2022

Presentació dels Treballs de Recerca de 2n de Batxillerat

El dies 24, 25 i 26 d'octubre els alumnes de 2n de Batxillerat han exposat de manera oral els seus Treballs de Recerca (TdR). A les presentacions han assistit els nois i noies de primer per agafar experiència de cara a l’elecció immediata del tema del seu treball.

Els TdR de Batxillerat tenen com a principal objectiu que els alumnes aprenguin a fer recerca. Tenen també un fort component orientador, sobretot en aquells casos en què el tema escollit té relació amb la branca de coneixement que vol estudiar l’alumne. Sovint l'aprofundiment en un tema d'interès desperta una vocació o alimenta la convicció d'una tria que ja es comença a perfilar en alumnes de primer de batxillerat.
Què vull investigar? Quina pregunta vull respondre i per què? Detectar un problema o un tema interessant i formular-lo és el primer pas de tota recerca. Un cop formulat el tema, cal iniciar-ne la recerca. L’alumne comença establint el marc teòric i formulant  la hipòtesi de recerca. Amb això pot avançar en l’obtenció d’informació rellevant que li permeti aportar les evidències que confirmin o refutin la hipòtesi plantejada i finalment elaborar les conclusions.
La memòria  que elabora l’alumne no és una composició lliure sinó un treball que exigeix l’observació d’unes normes metodològiques. L’estudiant ha de demostrar que ha seguit un mètode d’investigació rigorós, que té imaginació i capacitat per coordinar la informació recollida, que té creativitat per demostrar les hipòtesis de treball. La redacció ha de ser personal, amb un estil clar i concís, tendint sempre cap a l’objectivitat científica sense menysprear les impressions o intuïcions subjectives de l’autor que poden inserir-se en el capítol dedicat a conclusions.
Tota aquesta feina es realitza durant el curs de 1r de batxillerat i cada alumne és tutoritzat per un professor. En començar 2n de batxillerat, l’alumne entrega la memòria i comença la preparació de la defensa oral que té lloc a l’octubre.
Un cop acabat el procés, els alumnes que ho desitgen poden participar en diferents concursos que promouen institucions educatives, de recerca i també des de la pròpia escola.