21 de juny de 2023

Projecte CREA

CREA és un projecte que té com a objectiu potenciar la creativitat, la diversificació i l’entusiasme per la feina dels alumnes. És per això que ells mateixos s'agrupen i escullen entre diversos àmbits: artisticoescènic, artisticoplàstic, tecnològic i gastronòmic.

El repte de cada equip consisteix a fer una creació col·lectiva: Partint d’una pluja d'idees, cal que els alumnes es posin d'acord, dissenyin, facin un prototip i construeixin el que han imaginat. Tota una aventura que posa en marxa els seus talents i els fa créixer. 

Així l’alumne es converteix en protagonista. Construint, juntament amb els professors, adquireix el poder de brillar per si sol. El projecte CREA és un espai en el qual ser un mateix des de la interacció cognitiva i cultural els permet créixer com a persones conscients, competents, compassives i compromeses.

Aquest projecte culmina amb una mostra per a les famílies del producte final que han aconseguit els alumnes.