7 de desembre de 2022

Spellian, una bona proposta d’intercanvi lingüístic

Enguany 34 alumnes des de 2n ESO-NEI fins a 1r Batxillerat participen en el programa d’intercanvi lingüístic Spellian amb l'escola Latymer Upper School a Anglaterra. A l’inici d’octubre els alumnes van començar amb les converses setmanals mitjançant videoconferències que duren aproximadament uns 30 min dels quals la meitat del temps parlen en anglès i l’altra meitat en castellà. Creiem que aquesta proposta dona una molt bona oportunitat als nostres alumnes perquè millorin la seva comprensió i expressió oral en la llengua estrangera i perquè coneguin millor la cultura del país.
Amb Spellian avancem en el nostre model de llengües comunicatiu, plurilingüe i competencial, desenvolupant així un aprenentatge estratègic de les llengües en els nostres alumnes.