14 de novembre de 2022

3, 2, 1… Obrim una finestra al cel!

En aquest projecte ensenyem de forma pràctica als nens i nenes de tercer de primària (PIN3) el funcionament del dia i la nit gràcies a la rotació de la Terra i la Lluna. Per plantejar-los aquest repte i desenvolupar la seva convivència amb la diversitat hem creat al Sky, un extraterrestre a qui hauran d'ajudar a entendre com és la Terra i la seva relació amb la Lluna i el Sol.

Primer de tot es farà una posada en comú del que ja han après sobre com afecta el Sol i la Lluna al nostre dia a dia?. Tot seguit, organitzarem la classe en tripulacions i planificarem la recerca donant diferents rols a cada un dels tripulants, millorant així, el treball en equip.

Finalment, per deixar fluir la creativitat en els infants, cada tripulació construirà una maqueta i gravarà un vídeo tutorial per explicar aquests fenòmens al Sky. 

Aquesta activitat s’emmarca en el nou projecte “Una finestra al cel”. Treballem les competències dels àmbits de coneixement del medi, lingüístic, aprendre a aprendre, artístic, digital i d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Les tripulacions estem de recerca!

La nostra metodologia és flexible, vivencial i manipulativa: els infants aprenen per descobriment. En aquest cas fent una maqueta sobre la Terra, el Sol i la Lluna