30 de octubre de 2023

A 3r ESO -TQE tots som solidaris!

Dins de la matèria de cultura religiosa, amb el treball per projectes de la proposta KUMI, a 3r ESO - TQE estem duent a terme el projecte TOTS SOM SOLIDARIS. Ara mateix, seguint el model de persones 4C's (Conscients, Compassives, Compromeses i Competents) del nostre projecte pedagògic, ens fem CONSCIENTS de les injustícies del món, analitzant les notícies de la premsa d'un dia concret. Ho plasmem en murals i en fem una mirada crítica i COMPASSIVA.

Hem vist en textos bíblics com Déu s'abaixa per alliberar-nos i salvar-nos (Kenosi) igual com un pare o una mare s'ajup cap a la criatura que el cerca, i com alhora ens ofereix una ètica pràctica adulta per lluitar per un món més just.

Més endavant, ens comprometrem i ens farem competents per construir un món una mica millor.